OVO MORATE ZNATI!

Što učiniti kad vam se štedna žarulja razbije u stanu – nikako je ne dirajte golim rukama!

Sve više se u kućanstvima upotrebljavaju štedne žarulje. Prema uputama Agencije za zaštitu životne sredine za odlaganje slomljenih štednih žarulja, ako vam se žarulja razbije u stanu trebate poduzeti sljedeće korake:

  1. Otvoriti prozor i napustiti prostoriju. Provjetravati 15 minuta.
  2. Skupiti staklene ostatke žarulje korištenjem krutog papira ili kartona (nikako golim rukama budući da živa prodire kroz kožu).
  3. Ljepljivom trakom skupiti male fragmente stakla.
  4. Pod obrisati vlažnim papirom ili krpom.
  5. Ukoliko se preostali ostaci usisavaju, vrećicu iz usisivača nakon čišćenja treba izvaditi.
  6. Sve predmete upotrijebljene za čišćenje, kao i vrećicu iz usisivača, treba odložiti u plastičnu vrećicu i dobro je zatvoriti .
  7. Odjeću ili posteljinu na koje su pali dijelovi žarulje ne treba više upotrebljavati, već ih treba baciti.